۱۳۹۴ فروردین ۳۱, دوشنبه

۱۳۹۴ فروردین ۲۳, یکشنبه

کتاب خانواده مجاهدین یا مزدوران ارتجاع ! نوشته مسعود رجوی منتشر شد

خانواده مجاهدین
به کتابی برخوردم به نام  خانواده مجاهدین یا مزدوران ارتجاع ! نوشته آقای مسعود رجوی که کتاب جالبی بنظرم آمد که خواندن آنرا به دوستان عزیزم پیشنهاد میکنم .