۱۳۹۴ تیر ۹, سه‌شنبه

ایران - سخنرانی سردار شهید خلق موسی خیابانی قسمت دوازدهم انسان جانشین خدا

سردار شهید خلق موسی خیابانی 
سردار شهید خلق، موسی خیابانی:
قسمت دوازدهم: انسان، جانشین خدا
... در اینجا به چند آیه از قرآن اشاره می‌کنم. آیه‌ای از سوره سجده: «الّذی أحسن کلّ شیءٍ خلقه وبدأ خلق الإنسان من طینٍ »... آغاز کرد خلقت انسان را از گل. «وإذ قال ربّک للملائکة إنّی خالق بشرًا من صلصالٍ من حمإٍ مسنونٍ » آغاز از گل. «ثمّ جعل نسله من سلالةٍ من ماءٍ مهینٍ » سپس نسل انسان را در مراحل بعدی، از چکه آبی بی‌مقدار آفرید. «ثمّ سوّاه»... سپس آن را پرداخت. در این پروسه پرداخته شدن است که انسان این ویژگی‌ها را دارا شده است؛ «... ونفخ فیه من روحه»... از روح خودش در آن دمید، انسان واجد یک جوهر خداگونه شد. انسان در ذات و سرشت خود ویژگی خداگونه پیدا کرد. «... وجعل لکم السّمع والأبصار والأفئده »... سمع و ابصار و افئده چیست؟ این‌ها همان چیزهایی هستند، که آن ویژگی‌ها را به انسان می‌دهند.
می‌دانید چشم و گوش اگر نباشد، انسان قدرت شناخت ندارد. این‌ها از اولیه‌ترین لوازم شناختند. از این طریق انسان دنیای محیط را در ذهن و ضمیر خود بازتاب می‌دهد. «افئده»، توان شناخت، در کنار آن «توان انتخاب». گفته می‌شود دل مرکز تمایلات است. «... قلیلًا ما تشکرون». چه کم سپاسگزارید شما. آیاتی از این قبیل زیاد است: «وإذ قال ربّک للملائکة إنّی جاعل فی الأرض خلیفةً »...، وقتی پروردگار تو به ملائکه گفت می‌خواهم قرار بدهم «جاعل» (قرار دهنده هستم)، این هم به‌اصطلاح نظارت بر طی یک جریان دارد؛ یعنی ضمن یک جریان این امر تحقق می‌پذیرد، تا در روی زمین خلیفه‌ای به‌وجود بیاید: «... إنّی جاعل فی الأرض خلیفةً »... جانشین، جانشین چه کار باید بکند؟ کسی که جانشین کسی می‌شود چه کار می‌کند، کارهایی را که او می‌کرده دنبال می‌کند. انسان باید کارهای خداگونه بکند.
ادامه ....

ایران - سخنرانی موسی خیابانی : قسمت یازدهم فلسفه شعائر

سردار شهید خلق موسی خیابانی 
سردار شهید خلق، موسی خیابانی:
قسمت یازدهم: تعریف انسان در دیدگاه توحیدی... گفتیم موجودات به مقداری که از طبیعت جدا شده باشند، متناسب با آن در تلاش تطبیق دوباره با طبیعت هستند. یعنی کوشش می‌کنند تا با برقراری مجموعه‌یی از روابط، با شرایط و محیط دگرگون شونده، تطبیق بیشتر پیدا کنند. اگر این کار را نکنند می‌میرند و نمی‌توانند بقاء داشته باشند. حیوانات دنیایی دارند، اما دنیایشان محدود است. دنیای گیاه از دنیای حیوان هم محدودتر است. از حیوان مجموعه‌یی رفتارهای معین سر می‌زند. غذا می‌خورد؛ دنبال جفت است؛ این‌ها را به دست می‌آورد و به یک حالت تعادل می‌رسد. انگار با طبیعت صلح می‌کند. این تطبیق یک تطبیق انفعالی است، تطبیق فعال نیست. یعنی بیشتر از محیط تأثیر می‌پذیرد تا این‌که روی محیط تأثیر بگذارد. برای نمونه، شرایط تغییر می‌کند، تطبیق حیوان چنین است که از آن جا دور می‌شود و به جای دیگری می‌رود. چرا؟ چون حیوان مجموعه‌یی نیازهای محدود و معینی دارد. نیاز به غذا دارد، نیاز به جفت دارد؛ در واقع تمام رفتار حیوان را دو ویژگی یا دو نیاز (ادامه حیات و میل جنسی که پشتوانه بقاء نسل است) تعیین می‌کند: حفظ خود، (صیانت ذات) و حفظ نسل.

خوب حفظ خود (صیانت ذات) و حفظ نسل، ویژگی تمام موجودات زنده است. انسان هم این‌ها را دارد. ولی بعداً می‌گویم که انسان نیازهای عالی‌تری هم دارد، که حیوان آنها را ندارد. حیوان تکاملش به بن‌بست رسیده است. یعنی وقتی که نیازهایش را برطرف کرد، غذایش را خورد به یک تعادلی می‌رسد. دوباره گرسنه می‌شود، دوباره شروع می‌کند همان کار را تکرار می‌کند. رفتار حیوانها هیچ فرقی نکرده؛ به‌طور طبیعی گرفتار یک دور هستند، دیگر تکامل پیدا نمی‌کنند؛ در یک شاخه فرعی درخت تکامل به بن‌بست رسیده‌اند.
ادامه .......

۱۳۹۴ تیر ۷, یکشنبه

ایران - سخنرانی سردار شهید خلق موسی خیابانی : فلسفه شعائر تعریف انسان در دیدگاههای مختلف ایدئولوژیک


سردار شهید خلق، موسی خیابانی:
قسمت دهم: تعریف انسان در دیدگاههای مختلف ایدئولوژیک
... برگردیم به تعریف انسان. از انسان تعاریف مختلفی شده است. برای نمونه از آنجا که در کادر منطق صوری، تعریف یک شیئی را با تعیین جنس و فصل آن مشخص می‌کردند، در مورد انسان هم گویا ارسطو گفته است: «انسان حیوانی است ناطق».
در اینجا یک طرف نوع یا جنس حیوانی انسان مشخص شده (تعیین جنس)، از طرف دیگر بر ناطق بودن یا سخنگو بودن انسان (یعنی بر «فصل» یا وجه تمایزش با دیگر حیوانات) تأکید شده است. آیا تعریف غلطی است؟ نه غلط نیست ولی ناقص است. چرا ناقص است؟ برای این‌که آیا فقط سخنگو بودن، صرف این‌که انسان می‌تواند حرف بزند یا بفهمد، می‌تواند تمام رفتار انسان را توجیه کرده و توضیح دهد؟ برای نمونه این‌که انسان فداکاری می‌کند، آیا علتش ناطق بودنش است؟ این تعریف، این را توضیح نمی‌دهد.
همینطور در تعریف دیگری گفته‌اند انسان حیوان یا موجودی متفکر است. درست است؛ ولی چیزی مثل همان ناطق بودن است. آیا این همه جنگ و جدال‌ها در تاریخ، تعارضات، کشمکش‌ها به‌خاطر این است که انسان متفکر است؟ آیا چون انسان متفکر است طبیعت را تسخیر می‌کند و در جهت ضد مردم از آن استفاده می‌کند؟ مثلاً بمب می‌سازد و بر سر مردم می‌ریزد. این تعریف نمی‌تواند این مسأله را توضیح دهد. متفکر بودن تنها یکی از نمودهای رفتار انسان است.
یک تعریف دیگر: انسان حیوانی است سیاسی. تعریفی است مبهم. سیاسی یعنی چه؟ یعنی به تدبیر امور می‌پردازد؟ 
تعاریف دیگری هم گفته‌اند: مثلاً انسان حیوانی است که می‌تواند بخندد و گریه کند. خیلی خوب درست، ولی این چه چیزی را می‌تواند توضیح دهد؟ 
ادامه ....

۱۳۹۴ تیر ۶, شنبه

سردار شهید خلق موسی خیابانی 
سردار شهید خلق، موسی خیابانی:
قسمت نهم: بررسی تاریخی - اجتماعی انسان
بسم الله الرحمن الرحیم
«الّذی أحسن کلّ شیءٍ خلقه وبدأ خلق الإنسان من طینٍ (7) ثمّ جعل نسله من سلالةٍ من ماءٍ مهینٍ (8) ثمّ سوّاه ونفخ فیه من روحه وجعل لکم السّمع والأبصار والأفئده قلیلًا ما تشکرون (9) ». 
بحث را با چند آیه از سوره سجده شروع کردم: «الّذی أحسن کلّ شیءٍ خلقه»... موضوع آیات قبلی در این سوره آفرینش است. آفرینش آسمانها و زمین. «اللّه الّذی خلق السّماوات والأرض و ما بینهما فی ستّة أیامٍ »... تا می‌رسد به این آیه مورد اشاره ما: «خداوند هر چیزی را به بهترین وجه آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد، و سپس نسل و نوع انسان را یعنی خلقت و تداوم خلقت او را از چکه آبی ناچیز و بی‌مقدار داد»، «ثمّ سوّاه ونفخ فیه من روحه»... می‌دانید که «ثم» در قرآن به فواصل زمانی دلالت دارد، یعنی زمانیکه یک دگرگونی در پی یک دگرگوی دیگر رخ می‌دهد، کلمه «ثم» به کار می‌رود. بنابراین معنی آیه چنین می‌شود: «سپس آن را پرداخت و از روح خود در آن دمید». پس مطابق نص این آیه خلقت انسان از گل آغاز شده است.
کی ما کلمه «آغاز» و «آغاز کردن» را به کار می‌بریم؟ وقتی با «جریانی» که آغاز و انجامی داشته باشد سر و کار داشته باشیم. خلقت انسان هم در ضمن چنین «جریانی» است که صورت می‌گیرد. انسان مراحل تکوین و تکامل را پشت سر می‌گذارد، تا به‌صورت «انسان پرداخته» در آید (ثم سواه). آنگاه روح خدایی در آن دمیده شده و بار «امانت» را بر دوش می‌کشد.
ادامه ....

ایران - سردار شهید خلق موسی خیابانی : فلسفه شعائر انسان چه پدیده ای است ؟

سردار شهید خلق موسی خیابانی 
سردار شهید خلق، موسی خیابانی:
قسمت هشتم: انسان چه پدیده‌ایست؟ ... اکنون بحث ما در مورد انسان است چون گفتیم مسأله شعائر را در رابطه با مسأله پرستش و در رابطه با مسأله انسان بررسی خواهیم کرد. شناخت انسان یکی از مباحث و مسائل بسیار مهم در تمام طول تاریخ فلسفه و معارف بشر بوده است. همیشه انسان تلاش کرده خود را بشناسد. برخی گفته‌اند که اصلاً انسان را نمی‌شود شناخت. در سده 18 یا 19 فیلسوفی برخاست و گفت: «مفهوم خدا و الهیأت و همه این مباحث را باید گذاشت کنار و به شناخت انسان پرداخت».
خوب، اول مسأله انسان را به‌لحاظ زیستی، بیولوژیک و فیزیولوژیک بشناسیم؛ ببینیم سیر تکوین و تکامل انسان از نظر ساختار بدنی یا فیزیولوژیک چگونه بوده است؟ آیا از روز اول انسان به همین شکل پدید آمده؟ یک تئوری بود که اکنون نیز عده‌یی بدان معتقدند با نام نظریه «خلق الساعه». این تئوری می‌گوید: «هر چیز همان‌طوریکه هست و بدون زمینه قبلی خلق شده و به‌وجود آمده است».
حتی برخی از این دیدگاه آیات قرآن را تفسیر کرده‌اند. تحت تأثیر اسرائیلیات (داستانهای تورات و انجیل و اساساً تورات)، آمده‌اند از نقطه‌نظر تئوری خلق الساعه آیات قرآن را تفسیر کرده‌اند. آیاتی درباره پیدایش انسان است. سپس گفته‌اند انسان به همین صورتی که هست یکباره خلق شده، به‌طور خلق الساعه. خدا مجسمه‌ای گلین ساخته و از روح خود در آن دمیده، و این شده است انسان.
ادامه ....

۱۳۹۴ تیر ۴, پنجشنبه

ایران - موسی خیابانی : فلسفه شعائر قسمت هفتم پاسخ توحیدی به هستی

سردارشهید خلق موسی خیابانی 
سردار شهید خلق، موسی خیابانی:
قسمت هفتم: پاسخ توحیدی به هستی
... دیدگاههای مختلف را می‌شود دسته‌بندی کرد که چه کسانی چه گفتند. از افلاطون و ارسطو گرفته تا هگل، مارکس و ... این دیدگاهها را می‌شود پیرامون محورهای مشخص و پاسخ‌های مشخص دسته‌بندی کرد. این‌ها بحثهایی است که در مبحث وجود به‌عمل می‌آید. ما نمی‌توانیم اینجا به این بحثها بپردازیم. اما در پاسخ سوالاتی که مطرح کردیم، چند پاسخ را که تبیین توحیدی به ما می‌دهد بررسی می‌کنیم. بد نیست که پاسخ‌ها را از زبان قرآن بشنویم:
آیا آنچه که دیدیم همان است و فراتر از آن وجود دیگری نیست؟ نه هست، مطلق وجود، هستی مطلق، آن که ابتدا و انتهایی ندارد، مطلق است. نامحدود است. هیچ چیزی آن را محدود نمی‌کند، تغییر و تحولی ندارد: «هو الأوّل والآخر والظّاهر والباطن.»..، «قل هو اللّه أحد (1) اللّه الصّمد (2) لم یلد ولم یولد (3) ولم یکن له کفوًا أحد (4) ».
«... أفی اللّه شک فاطر السّماوات والأرض.».... . «آیا شک و تردیدی وجود دارد در خدای پدید آورنده آسمانها و زمین؟»... «وما خلقنا السّماء والأرض و ما بینهما لاعبین»... «به بازی نیافریده‌ایم»، مقصود و مضمونی در کار است. هدفی در کار است، «ما خلقنا السّماوات والأرض و ما بینهما إلّا بالحقّ .».. باطل نیست، عبث نیست. باز پرسشی که معمولاً مطرح می‌شود، آیا نظم و نظامی در کار است؟ این جریانی که دیدیم، حساب و کتابی دارد یا تصادفی است؟
ادامه ...

ایران - سردار شهید خلق موسی خیابانی : قسمت ششم فلسفه شعائر تفاوت علم و فلسفه

سردار شهید خلق موسی خیابانی 
سردار شهید خلق، موسی خیابانی:
قسمت ششم: تفاوت علم و فلسفه
... به جریان تکامل، نگاهی کردیم. در پایان پرسش‌هایی مطرح کردیم. پاسخ این پرسشها، در صلاحیت علم نیست، فقط فلسفه می‌تواند به آنها پاسخ گوید. تبیین هم کار فلسفه است.
پرسشهایی که به‌طور کلی در حیطه فلسفه مطرح می‌شود، از این قبیل است: آیا این جریان مضمونی دارد؟ مقصدی دارد؟ آیا در ورای آنچه که ما دیدیم که همگی نمودهای متغییر نسبی بودند، یک حقیقت مطلقی وجود دارد؟ یک وجود مطلقی وجود دارد یا نه؟ اصلاً وجود چیست؟ یا نه، هر چه هست خواب و خیال است، توهم است، تصور است؟ 
این‌ها پرسشهایی‌ست که پاسخ آنها و کوشش برای پاسخ به این سؤالات را «تبیین» می‌گویند. تبیین فلسفی. می‌دانید فیلسوفی گفته که هیچ چیز در عالم خارج وجود ندارد؛ هر چه هست بازتاب تخیل و تصور انسان است. به گفته او، هیچ چیز در عالم خارج، واقعیت عینی ندارد. با مقوله ایده‌آلیسم «برکلی» حتماً آشنا هستید. بعضی هم آمدند اینطور گفتند، که آیا ایده است یا ماده؟ این را به‌عنوان مسأله اساسی فلسفه مطرح کردند که «ایده یا ماده» ؟ ما می‌گویم مسأله اساسی فلسفه این نیست. این یک مسأله ثانوی است. اول باید به این پرسش پاسخ گفت که «وجود یا لاوجود» ؛ اصلاً در جهان خارج از ذهن، چیزی هست یا نه؟ این‌که وجود چیست. این یک مسأله دیگری است یک مسأله ثانوی است.
ادامه ....

ایران - سردار شهید خلق موسی خیابانی : قسمت پنجم فلسفه شعائر

سردار شهید خلق موسی خیابانی 
سردار شهید خلق، موسی خیابانی:
قسمت پنجم: انطباق، جوهر تکامل... تا کنون جریان تکامل را به‌طور کلی تصویر کردیم. اکنون می‌خواهیم ببینیم جوهر و مضمون تکامل چیست؟ همان‌طور که در دنیای عینی، تغییر و تحولات یک پدیده مشخص، چیزی جز ظهور و بروز ماهیت آن از حالت کمون و پنهان، به‌صورت ظاهر و آشکار نمی‌باشد. در مورد جریان تکامل هم با چنین مسأله‌ای روبه‌رو هستیم. یعنی چه عنصری است که در حقیقت از طریق اشکال و صور متنوع، از حالت کمون و پنهان به‌صورت ظاهر و آشکار در می‌آید. در این جا نمی‌خواهم وارد توضیحات ریز و مفصل بشوم. به‌طور کلی جوهر یا مضمون تکامل چیزی جز انطباق یا وحدت نیست. در اینجا منظور از انطباق و وحدت سازش با شرایط و با محیط نمی‌باشد. بلکه دقیقاً مضمونی متضاد و مقابل آن، یعنی مرادف با تسلط و رهایی دارد. درست به همین علت است که تکامل را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «سیر مداوم از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی». یعنی از ضرورت‌ها، از جبرها کنده شدن. رها شدن از جبرهای حاکم بر دنیای مادی و پیوند خوردن با مطلق هستی.
برای روشن‌تر شدن مسأله توضیحات بیشتری می‌دهم. این ویژگی تکامل، یعنی آداپتاسیون و تطبیق، در مرحله تکامل زیستی به خوبی بارز می‌شود. همان‌طور که خودتان نیز در کتب طبیعی (بخش مربوط به تکامل) مشاهده کرده‌اید، معیار و ملاک را در این مرحله تطبیق و آداپتاسیون تعریف کرده‌اند. قانون انتخاب طبیعی یا انتخاب اصلح، در حقیقت بیانی دیگر از همین مسأله است. موجودات زنده را در نظر بگیرید: مشاهده می‌کنیم که دقیقاً در رابطه با شرایط متحول و پیچیده شونده بیرونی، تنها موجوداتی توان رویارویی و ایستادگی دارند، که بتوانند بر شرایط مسلط شوند؛ نه موجوداتی که تن به سازش با محیط و با شرایط بدهند. برای نمونه: دایناسورها که موجوداتی بسیار بزرگ بودند، ولی به علت این‌که خونسرد بودند و دستگاه تنظیم حرارت نداشتند، با سرد شدن هوا و آغاز عصر یخبندان، از بین رفتند.
ادامه .....

ایران - سردار شهید خلق موسی خیابانی فلسفه شعائر

سردار شهید خلق موسی خیابانی 

دوستان عزیز قسمت چهارم فلسفه شعائرسردار شهید خلق موسی خیابانی را برایتان میگذارم که حتما آنرا بخوانید :
سردار شهید خلق، موسی خیابانی:
قسمت چهارم: از روند تکامل، چه نتایجی می‌توان گرفت؟ 
سپس سردار خیابانی، وارد بحث و بررسی کوتاه تاریخچه تکامل و قواعد آن می‌شود و این حرکت 14میلیارد ساله و رو به پیش را از ابر اولیه تا فاز تکامل معدنی، فاز تکامل زیستی، و ظهور انسان و تکامل اجتماعی را به اختصار بازگو می‌کند و در بررسی این حرکت شکوهمند و رو به کمال، به چند پرسش پایه‌یی می‌رسد. از جمله:
- ... آیا مرحله تکامل اجتماعی انسان تا بی‌نهایت ادامه خواهد داشت؟ و چیزی بعد از آن پدید نخواهد آمد؟ 
اینطور نیست، حتماً فاز دیگری وجود خواهد داشت. چطور؟ ما نمی‌دانیم و نمی‌توانیم هم بدانیم... 
- ... تکامل یک جریان پیچیده شوند است. این‌جا هم می‌توانیم سؤال کنیم که تا کجا؟ تا کی؟ نهایت این پیچیدگی چیست؟. 
- ... جریان تکامل جریانی است یک جهته و برگشت‌ناپذیر، پس بنابراین آیا نبایستی این جریان یک جهته، به سمت هدف و مقصد خاصی در حرکت باشد؟ یا در حقیقت به سمت آن، جهت گرفته باشد؟. 
- ... با توجه به این‌که جریان تکامل شتاب‌دار است، آیا برای جریانی که هر دم بر سرعتش افزوده می‌شود (انگار که به سمت مرکز جاذبه‌ای در حرکت است)، مرکز جاذبه‌ای، معشوقی، هدف و مقصدی وجود دارد یا نه؟. 
ادامه ..........

۱۳۹۴ خرداد ۳۱, یکشنبه

ایران - سی خرداد سرآغاز انقلاب نوین مردم ایران و روز اتمام حچت با رژیم خمینی


روز سی خرداد روز تظاهرات مسالمت آمیز500 هزار نفری مجاهدین که بدستور خمینی جلاد به رگبار بسته شد و خیابانهای تهران در آن روز به خاک و خون کشیده شد و مجاهدانی که بدون اینکه اسم خود را هم بدهند به جوخه های تیر باران سپرده شدند مجاهدین شهید ‌مجاهدین شهید: علی‌اصغر زهتابچی، سید‌رضا جمشیدی، عباس اجاقی، زهرا نژادایمانی، زینب محمودی، رامین دشتی، عارف اقبال، محمد‌اسماعیل حسین‌زاده، عبدالکریم روحی‌طیب‌آبادی، فرزاد دشتی، علینقی عباسیان‌حسینی، محمود مکوندی، غلامعلی جعفری، محمد‌رضا رمزی‌سهرابی، کاظم فخرائی، فاطمه فاضل‌زاده، طاهره ده‌حقی، حمید‌رضا کریمی، مقصود آخریان، ابراهیم حسینی، داوود پور‌نصیردهبنه‌ای، سید‌حسین مرتضوی، منوچهر مکلائی، علی‌اکبر صفری، حوریه علائینی، جعفر کلاغی‌گنجینه، کورش سیفی، مجید اسدی، رضا نثاری، داوود فراهانی و علی دهقان‌نژاد. 
ادامه ....

ایران - سردار شهید خلق موسی خیابانی : فلسفه شعائر قسمت سوم نگاهی به روند تکامل

سردار شهید خلق موسی خیابانی 

دوستان قسمت سوم فلسفه شعائررا برایتان میگذارم که حتما بخوانید ‌
قسمت سوم: نگاهی به روند تکامل
حال ببینم این بحث وجود، تکامل یا «تبیین جهان» چیست؟ از اینجا آغاز کنیم که خود جهان چیست؟ به محیط اطراف خودمان نگاه کنیم، جهان یعنی همین پدیده‌های گسترده شده و متنوعی که می‌بینیم. کوه‌، آسمان‌، افلاک، کهکشان، جنگل‌، انسان‌، جامعه و... ؛ جهان مجموعه همین پدیده‌هاست. البته این‌ها پدیده‌های دیده شدنی هستند. وقتی ما محیط پیرامون خودمان را نگاه می‌کنیم، در آن چه چیز می‌بینیم؟ امسال ماه رمضان ما اینجا دور هم نشسته‌ایم. پارسال در این موقع در کجا بودیم؟ آیا امکان داشت ما چنین جلسه‌ای در دانشگاه داشته باشیم؟ نه من زندان بودم، شما هم شاید بعضی‌ها در زندان بودید. چه مسائلی در جامعه ما بود؟ یادتان هست؟ تظاهرات، اعتصابات، مبارزات؛ حتماً تظاهرات عید فطر پارسال را به یاد دارید. از پارسال تا امسال اوضاع چقدر فرق کرده است؟ شاید هر کدام از شما کسانی را می‌شناختید که الآن در بین ما نیستند. در این مبارزه آنها شهید شدند. در این مدت در جامعه ما، یک رژیم، یک نظام اجتماعی منحط (رژیم شاهنشاهی) مدفون شده و رژیم دیگری جای آن نشسته است. 
ادامه .....

۱۳۹۴ خرداد ۳۰, شنبه

ایران - مسعود رجوی فرمانده کل ارتش آرادیبخش ملی ایران : سی خرداد روز تاسیس ارتش آرادیبخش ملی ایران

ارتش آزادیبخش ملی ایران 
... هشتاد سال پیش بود تقریباً ، که مجاهدین صدر مشروطه این راهی را که امروز مجاهدین خلق در مدار تکاملی جدیدی آن را به پیش می‌برند و ارتقاء داده‌اند، آغاز کردند. اما افسوس که همان‌طور که می‌دانید انقلاب مشروطه به‌خاطر بی‌بـته‌گی، ضعف و سازشکاری بورژوازی سرانجام به مسیر سازش و شکست کشانده شد. آنموقع، مجاهدین صدر مشروطه در تبریز آغاز کردند؛ با ستارخان سردار ملی و با باقرخان سالار ملی، شهری که بنیانگذار کبیر ما محمد حنیف هم از آنجا برخاسته و بعد مجاهدین مردم را بعدازظهرها می‌بردند به مشق و تمرین نظامی. کاری که در تهران به‌خاطر حضور بختک‌های سیاسی که مانع پیشرفت نیروهای مسلح انقلابی بودند، امکان‌پذیر نشد. یعنی در تهران مانع می‌شدند. حالا با فتوا گرفته یا با توطئه‌های سیاسی و با دجالگری اجتماعی. مانع می‌شدند که مجاهدین در آنجا هم پرچم انقلاب را به اهتزاز دربیاورند. سرانجام فقدان همین حلقه باعث شد که قوای ارتجاعی و فرصت‌طلب و میوه‌چین مجاهدین را خلع‌سلاح بکنند، کاری که خمینی هم بعد از انقلاب ضدسلطنتیمی‌خواست بکند که البته ما با سازمان‌دادن میلیشیای مردمی نگذاشتیم. در قضایای مشروطه دست‌ آخر هم سردار ملی ستارخان را در پارک اتابک محاصره کردند، مجاهدینش را خلع‌سلاح کردند و خودش را هم مجروح کردند و عاقبت هم از جراحتی که به زانوی او وارد شده و تیر خورده بود درگذشت. تقدیر این بود که مردم ایران به این حلقه مفقوده مسلح و نظامی در دوران ما (پس از انبوهی تجارب و کشاکش‌های بسیار) نائل بشوند و گمشده را پیدا کنند..

ایران - مسعود رجوی : اعلام 30خرداد بعنوان روز شهیدان و زندانیان سیاسیمسعود رجوی رهبر مقاومت ایران  طی سخنرانی روز سی خرداد را بعنوان روز شهدا و زندانیان سیاسی اعلام کرد و این گونه سخن گفت: ‌
صحبت از شهیدان و اسیران شد. انبوه شهیدان و اسیرانی که صبر و بلایای آنها را شنیده‌اید. به‌راستی که انسان با توجه به مقاومتی که در زندانها هست از یک‌طرف و با مروری در شمه‌یی از جنایتهای خمینی و دژخیمانش از طرف دیگر به دنیای جدیدی قدم می‌گذارد. فکر می‌کنم صرفنظر از تعلقات سیاسی و یا گروهی خاص، هر ایرانی در هر کجای ایران و جهان که هست بایستی بداند زنان و مردان و فرزندان رشید میهنش در برابر تباهکارترین دیکتاتور لئیم و قسی‌القلب تاریخ ایران، رایت شرف و مقاومت این خلق قهرمان را تا کجا برافراشته‌اند. سلام و افتخار بر چنین خلقی و بر فرزندان مجاهد و مبارزش… 


۱۳۹۴ خرداد ۲۹, جمعه

ایران - مصاحبه مسعود رجوی در رابطه با ارتش آزادی بخش ملی ا یران

مسعود رجوی فرمانده کل ارتش آزادی بخش ملی ایران 
… تأسیس این ارتش آزادیبخش به‌مثابه بازوی مسلح و استوار و پر اقتدار مردم ایران، از خیلی وقت پیش در صدر آرزوهای مجاهدین و همه آزادیخواهان و نیروهای میهن‌دوست و میهن‌پرست این مرز و بوم و در صدر آرزوهای همه مشتاقان استقلال و آزادی ایران بوده است. و کمبود آن یکی از مهم‌ترین حلقه‌های گمشده تاریخ ما، یعنی تاریخ جنبشهای مستمر مردم ایران در دوران معاصر، محسوب می‌شود. از زمان مجاهدان آزادی‌ستان صدر مشروطه تا همین امروز یعنی تا مجاهدین خلق ایران، از ستارخان گرفته تا مصدق فقید پیشوای نهضت ضداستعماری مردم ایران، همه این جنبشهای میهنی و مردمی، تنها با در اختیار داشتن یک‌چنین ارتشی می‌توانستند در برابر یورش و ایلغار ارتجاع و استعمار و در برابر سلطه مجدد دشمنان آزادی و استقلال ایران ـ‌چنان‌که باید‌ـ مقاومت بکنند و از بروز فجایع بزرگی مثل کودتای ننگین 28مرداد و یا سایر شکستها ممانعت کنند. تنها با پشتگرمی به یک ارتش آزادیبخش ملی و مردمی، می‌شد پیروزی پایدار را برای مردم ایران تضمین کرد. تا این‌که بهار آزادی، آن‌ قدرتند و زودگذر نباشد. آخر، می‌گویند که حق گرفتنی است و نه دادنی. امثال شاه و خمینی و سایر مرتجعان و ایادی استعمار، هیچ‌وقت خودشان نمی‌آیند حق مردم را دو دستی به آنها تقدیم بکنند. اینها، یعنی امثال خمینی، خودشان سارق حق و دزد حق بوده‌اند و هستند و خواهند بود.‌پس چنگالهای خونین خمینی و دژخیمانش و مزدورانش را باید با قدرت ـ‌با قدرت مسلحانه‌ـ از میان گوشت و پوست مردم درآورد، والا، دیگر چه راهی باقی می‌ماند؟ مگر اینها زبان خوش حالیشان می‌شود؟ مگر بویی از انسانیت و خلق و خویی از بشریت برده‌اند؟ 
ادامه .....

ایران - مسعود رجوی : مزرعه خوبیها

مسعود و مریم رجوی 30خرداد 1364
در اثر رنج و شکنج اسرا و شهدا و در اثر آگاهی مردم ایران، گذار مدوام خلاق و خونین و سرکش از ظلمت تیره و تار خمینی به جانب آفتاب تابان آزادی هر روز بیشتر چشم‌ها را خیره می‌کند. بچه‌ها آمدند و سرود خواندند اجازه بدهید ابتدا به قصه‌ای، قصه مردم ایران را منهم همراه با قصه‌ایی آغاز بکنم، کجایید بچه‌ها؟ گوش بدهید. 
مزرعه‌ایی بود به‌نام مزرعه خوبی‌ها، کبوترها مرغها مرغابی‌ها اردک‌ها و جوجه‌ها در آن براحتی و صفا زندگی می‌کردند. تازه آزاد شده بودند یک روز کفتارها اون را محاصره کردند کفتارها عمامه هم بر سرشان بود وای بر شما وای بر شما، که با تمسک به لباس پیغمبر چه کردید؟ 
«کبر مقتًا عند اللّه» بزرگترین خشم را بر او میانگیزید.
ادامه ....

ایران - پیام مسعود رجوی به مناسبت اعلام تاسیس ارتش ازادی بخش ملی ایران

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران 
پیام برادر مجاهد مسعود رجوی در آستانه 30خرداد1366 
و اعلام تأسیس ارتش آزادیبخش ملی ایران 
به نام خدا 
و 
به‌ نام خلق قهرمان ایران 
به نام انقلاب نوین مردم ایران 
به نام صلح و آزادی 
به نام شهیدان و زندانیان مقاوم خلق 
هم‌میهنان، مردم آگاه و آزاده ایران؛ 
با تعظیم به روانهای والای شهدای انقلاب نوین ایران به‌ویژه سمبل زن انقلابی مجاهد اشرف رجوی و سردار شهید خلق موسی خیابانی و بیش از هفتاد هزار قهرمان به‌خون‌خفته دیگر که پرچم بزرگترین مقاومت سراسری، سازمان‌یافته و مسلحانه تاریخ میهن ما را برافراشتند و با یاد همه قهرمانان اسیر و در زنجیری که رایت شرف و شکوه خلق ایران را در شکنجه‌گاهها و زندانهای دشمن سبع و ضدبشر بردوش می‌کشند؛ در آستانه 30خرداد، سالروز تظاهرات عظیم مردمی در 30خرداد1360، سرآغاز انقلاب نوین مردم ایران و روز شهدا و زندانیان سیاسی، با میمنت و فرخندگی بنیانگذاری «ارتش آزادیبخش ملی» را به اطلاع می‌رسانم. 
ادامه .....

ایران - نگاهی به موضعگیریهای مجاهدین در دو و نیمه سال پس از انقلاب ضد سلطنتی

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران 
22بهمن انقلاب ضد سلطنتی پیروز شد و شاه سقوط کرد و همه خوشحال از اینکه بالاخره دیکتاتوری فرو ریخت و آزادی برقرار شد از فردای آن روز مجاهدین شروع به فعالیت سیاسی و افشاگرانه کردند ولی این شادی و سرور از بدست آوردن آزادی بیشتر از دو سال طول نکشید و باز اختناق و زندان و زندگی مخفی و ...شروع شد به روزشمار این دوسال توجه کنید‌:
23بهمن 57- اعلام موجودیت دفاتر جنبش ملی مجاهدین در سراسر کشور: مجاهدین در راستای گسترش پایگاه اجتماعی خود در فردای انقلاب ضدسلطنتی ، «جنبش ملی مجاهدین» را به منزله‌ی «ارگان سیاسی» خود تأسیس کردند. شهید موسی خیابانی درباره خط و روش سیاسی مجاهدین بعد از سرنگونی شاه گفته بود: «با توجه به مجموعه شناختهایی که ما از ماهیت و بافت رژیم داشتیم و بر اساس ماهیت و هویت ویژه خودمان و موقعیت سازمان در فردای انقلاب، خط ما این بود که تا آن جا که ممکن و مقدور است ضمن یک حرکت و مبارزه مسالمت آمیز، سازمان، هدفها، آرمانها و برنامه‌های خود را به میان توده‌های مردم ببریم و پایگاه اجتماعیمان را در بین توده‌های مردم گسترش بدهیم، آگاهی سیاسی مردم را ارتقا داده و با گسترش و تحکیم موقعیت سازمان، اساسی‌ترین کمبودی که انقلاب داشت، یعنی فقدان یک سازمان انقلابی سراسری توده‌یی را برطرف نماییم» 
ادامه ....

۱۳۹۴ خرداد ۲۸, پنجشنبه

ایران - موسی خیابانی سردار شهید خلق - فلسفه شعائر- قسمت دوم: رابطه شعائر با جهان‌بینیقسمت دوم سخنرانی سردار شهید خلق، موسی خیابانی را در مورد فلسفه شعائر را برایتان میگذارم :

... در اکتشافات باستان شناسی روشن شده که حتی انسانهایی که پیشتر از انسان متفکر امروزی می‌زیسته‌اند، از پرستش فارغ نبوده‌اند (البته در اشکال خاص خودشان)، این پرستش در قالب یک سری شعائر و یک سری آداب و مراسم به‌عمل می‌آمد. وقتی انسان به مسأله‌ای با این سابقه تاریخی برخورد می‌کند، ناچار درصدد بر می‌آید که آن را تجزیه و تحلیل کند، آن را تبیین کند و علت آن را کشف نماید. که چرا انسان در تمام دوران تاریخ خود چیزی به نام پرستش و چیزی به نام شعائر داشته است. با این مسأله برخورد هم شده، برخوردهای متفاوت. از زوایای مختلفی به مسأله نگاه شده که چرا انسان همیشه، پرستش و شعائری داشته است، پاسخ‌های مختلفی هم به آن داده‌اند.
برای نمونه، یکی از پاسخ‌ها این است که پرستش یا شعائر ناشی از ترس و جهل بشر است. یعنی انسان به‌ویژه انسان دوران باستان، چون دانش و آگاهی‌اش خیلی محدود بوده، چون نسبت به پدیده‌های طبیعت و اموری که در اطرافش روی می‌داده علم و آگاهی نداشته، از این رو در برابر آنها احساس ضعف و ترس نموده و از روی ترس و برای فرونشاندن خشم خدایانی که به‌زعم او چنین وضعیتی را ایجاد می‌کنند، به یک سری موهومات متوسل گردیده است. برای نمونه، روشن نبودن علت پدیده‌هایی مثل رعد و برق، زلزله، قحطی و کلاً رویدادها و پدیده‌هایی که وجود داشت؛ پدیده‌هایی که انسان به علل وجودی آنها آگاه نبود. امروز برای ما روشن است که مثلاً علت وقوع زلزله یا رعد و برق چیست. اما برای انسانهای باستان روشن نبود. این جهل و ترس باعث می‌شد که انسان چنین تصور کند، که مثلاً قوای مافوق مشهودات وجود دارند، ارواحی وجود دارند، خدایانی وجود دارند که علت این حوادث و رویدادها هستند. انسان برای این‌که از این خطرات و از این تهدیدات ایمن شود به آن خدایان، به آن نیروها، به آن ارواح پناه می‌برد، آنها را پرستش می‌کردد، از آنها می‌خواستند که به او رحم کنند.

ایران - فرازهایی از «پیام به روزه‌داران و هسته‌های انقلاب دموکراتیک مردم ایران» - مسعود رجوی - مرداد ۸۸


مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران 
ماه رمضان است و بهتر دیدم که فرازهایی از آموزشهای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران در مورد این ماه را برایتان بگذارم :
در زمان شاه، می‌گفتند که شاه سایه خداست! 
شیخ اما به این راضی نیست و خود را آیت و نماینده خدا بر روی زمین و ولی امر تمام مسلمین جهان می‌داند. در حالی که قرآن او را به‌خاطر ناشنوایی و زبان بستگی‌اش نسبت به حق و حقوق خلق و خالق، بدترین جنبندگان نزد خدا معرفی می‌کند: 
«إنّ شرّ الدّوابّ عند اللّه الصّمّ البکم الّذین لا یعقلون» 
«بسا فروتر از چارپایان و حیوانات چرا که در غفلت خود سرمست از باده قدرت‌اند و به همین دلیل با سر بر زمین می‌خورند». 
«أولئک کالأنعام بل هم أضلّ أولئک هم الغافلون» 
بنگرید که ولی‌فقیه ارتجاع و حق ستیزی، در شکنجه‌گاههایش و در دادگاههای نمایشی، چه می‌کند؟ 
اللهم فاشهد. بار خدایا گواه باش که به نام تو و پیامبر و پیشوایان آیین و راه تو، با مردمان چه کردند و چه می‌کنند. 
و زود باشد که ستمکاران بدانند به کدامین جایگاه روان‌اند. «و سیعلم الّذین ظلموا أیّ منقلبٍ ینقلبون» 
ادامه ....

۱۳۹۴ خرداد ۲۷, چهارشنبه

ایران - دینامیسم قرآن و دو نوع اسلام سراپا متضاد - مسعود رجوی- عید فطر 1376

ایران - سردار شهید خلق موسی خیابانی: ‌فلسفه شعائر

سردار کبیر خلق موسی خیابانی 
مقدمه:
بحث فلسفه شعائر، در رمضان 1358 توسط سردار شهید خلق موسی خیابانی، طی 6 شب در دانشگاه تهران برگزار شد. سپس، آن سخنرانی از گفتار به نوشتار تبدیل شده، در کتابی با همان نام «فلسفه شعائر». منتشر شد. در این مجموعه، متن پیاده شده این بحث از نظرتان می‌گذرد.
بسم الله ارحمن الرحیم
«ومن یعظّم شعائر اللّه فإنّها من تقوی القلوب» 
و هر کس که شعائر خدا را گرامی بدارد، این نشانه تقوای دل‌ها است.
خواهران و برادران گرامی، پیش از هر چیز به حضورتان سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که همه‌مان بتوانیم این ماه را، با توفیق و به مبارکی به پایان برسانیم.
... 
بحث شعائر یکی از مباحثی است که ما در درون سازمان، آن را به اعضای سازمان آموزش می‌دهیم. یعنی کلیه اعضای سازمان این بحث را آموزش می‌بینند و اصطلاحاً و به اختصار به بحث «شعائر» معروف شده است. اگر بخواهیم برایش اسم کاملی بگذاریم، بایستی بگوئیم: «فلسفه شعائر مذهبی». همان‌طور که از عنوان بحث پیداست منظور از آن این است که این شعائر مذهبی که ما آن را به‌جا می‌آوریم چه فلسفه‌ای دارد؟ برای چیست؟ و چه مسائلی را از ما حل می‌کند؟ البته بعداً عرض خواهم کرد که منظور از شعائر مذهبی چیست. یعنی ما به چه چیزی «شعائر مذهبی» اطلاق می‌کنیم.
بهتر است اول موضوعات و برنامه صحبت را برایتان بگویم، یعنی این‌که در این بحث ما از چه مطالبی صحبت خواهیم کرد. البته خطوط کلی بحث را عنوان می‌کنم، تا بیشتر ذهنتان در جهت مطالب که مطرح خواهد شد آماده کند.
ادامه .....

ایران - مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران: ‌بزرگداشت شعائر


مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران 
«بسم اللّه الرّحمن الرّحیم... شهر رمضان الّذی أنزل فیه القرآن هدًی للنّاس وبیناتٍ من الهدی والفرقان فمن شهد منکم الشّهر فلیصمه و من کان مریضًا أو علی سفرٍ فعدّة من أیامٍ أخر یرید اللّه بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدّة ولتکبّروا اللّه علی ما هداکم ولعلّکم تشکرون».
« ماه رمضان ، ماهی است که در آن قرآن فرود آمد تا هدایتی برای مردم باشد و تابش‌ها و نشانه‌هایی برای جداسازی و مرزبندی راه از بیراهه و کسی که این ماه را درک کند، باید که روزه بدارد، مگر کسی که بیمار یا در سفر باشد که در این صورت روزهای دیگری را روزه بدارد. خدا برای شما آسانی و آسایش را اراده کرده است و سختی و فشار و ناراحتی را نخواسته، باشد که این روزها را به پایان ببرید و خدای را به آن چه شما را به آن هدایت کرد، بزرگ بدارید. باشد که شکرگزار گردید».
ادامه .....

۱۳۹۴ خرداد ۲۵, دوشنبه

ایران - پاریس - مریم رجوی: راه حل بحران، خلع يد از رژيم ملاها در تمام منطقه و سرنگوني آن در ايران

مریم رجوی


روز24 خرداد-14ژوئن  شخصیتهای کشورهای خاورمیانه در اور سوراواز مقر ریئس جمهور مقاومت ایران خانم مریم رجوی حاضر شده و در باره تحولات منطقه و مداخلات رژیم آخوندی در کشورهای مختلف  سخنرانی کردند که در ا بتدای این کنفرانس خانم مریم رجوی سخنرانی کردند که توجه شما را به متن این سخنرانی جلب میکنم :

نمايندگان محترم!
خواهران و برادران گرامي!
به همة شما خوش‌آمد مي‌گويم و از طريق شما به همة ملتهاي خاورميانه و شمال آفريقا درود مي‌فرستم؛ از فلسطين عزيز تا عربستان سعودي، مصر، تونس، يمن، ليبي، مراكش، اردن، الجزاير، سوريه، عراق و افغانستان و پاكستان. 
در آستانة ماه رمضان، پيشاپيش به همة مسلمانان ماه تقوا و رهايي را تبريك مي‌گويم و از خداي بزرگ مي‌خواهم كه صلح و برادري و آزادي را به اين منطقه برگرداند و ملتها و كشورهاي ما را از شرافراطی‌گری مذهبي و از شر ولايت فقيه حاكم بر ايران، نجات دهد.
دوستان عزيز!
در شرايطي اين جلسه را برگزار مي‌كنيم كه از دردهاي مردممان در ايران، عراق، سوريه، يمن و لبنان و در فلسطين برادر كه 70 سال است رنج مي‌كشد، قلبمان جريحه‌دار و چشممان اشكبار است.
امروز، وحشيانه‌ترين جنايتهاي ضداسلامي، تحت نام اسلام كه دين رحمت و رهايي است صورت مي‌گيرد؛ بيش از سه دهه جنايت و اعدامهاي روزمره در ايران، سيصد هزار شهيد در سوريه و ميليون ميليون آواره در سوريه و عراق، سركوب ايزديها و مسيحيها و كشتار و پاكسازي قومي اهل سنت در عراق توسط رژيم ايران. 

ياسر عرفات شهيد در سال 1996 به من گفت: ما انتظار داشتيم سقوط رژيم شاه، باعث شتاب انقلاب فلسطين شود. اما آخوندهايي كه انقلاب ايران را به سرقت بردند، از همان روز اول جدي‌ترين عامل، عليه انقلاب فلسطين و تضعيف آن شدند و بالاخره هم اين انقسام شوم را به ملت و انقلاب فلسطين تحميل كردند. امروز هم يكي از نتايج جناياتي كه آخوندها در سوريه و عراق و يمن مي‌كنند، تحت الشعاع قرار دادن انقلاب فلسطين و طولاني‌تر كردن رنج و درد مردم فلسطين است.

۱۳۹۴ خرداد ۲۳, شنبه

ایران - پاریس - سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی پاریس ایران دموکراتیک و غیر اتمی با سرنگونی ولایت فقیه


مریم رجوی ریئس جمهور برگزیده مقاومت ایران
خانم مریم رجوی ریئس جمهور برگزیده مقاومت ایران در گردهمایی بزرگ سالانه ایرانیان طی سخنانی به نقش رژیم آخوندی در بی ثباتی منطقه بوسیله دخالتهایش در کشورهای مختلف و هم چنین به مذاکرات اتمی با این رژیم و راه حل همه بحرانهای گریبانگیر منطقه پرداخت که توجه شما را به متن کامل این سخنرانی جلب میکنم ‌:
23خرداد، 1394
به نام خدا، به نام ایران و به نام آزادی
به نام یکصد و بیست هزار ستاره تابان، شعله‌های «شرف و کرامت انسانی» در برابر استبداد مذهبی،
به نام همه «بی‌نام و نشانها» ی پرافتخار، آنها که جان فدا کردند تا دیگران آزاد زندگی کنند؛ و ایران در تاریکترین دوران تاریخ خود، ستاره‌باران باشد و سرفراز بایستد و فریاد بزند: سرنگون باد رژیم ولایت‌فقیه
صدا و سخن صاحبان حقیقی ایران
منتخبان ملتهای جهان!
شخصیتهای بزرگوار!
هموطنان عزیز در این جا و در سراسر ایران، از همه شما که به این گردهمایی پیوسته‌اید، قدردانی می‌کنم. ما به این جا آمده‌ایم تا صدا و سخن صاحبان حقیقی ایران، یعنی مردم ایران را به گوش جهان برسانیم. در یک هیاهوی بی‌وقفه بر سر برنامه شوم اتمی و سه جنگ ضدانسانی در منطقه، کسانی به نام ایران سخن می‌گویند که دشمن ایران و ایرانی‌اند
مردم ایران، نه سلاح اتمی می‌خواهند، نه دخالت در عراق و سوریه و یمن و نه استبداد و شکنجه و زنجیر. مردم ایران دهها میلیون معلم، دانشجو، پرستار و کارگر به جان آمده‌یی هستند که آزادی و دموکراسی می‌خواهند و کار و معیشت.

۱۳۹۴ خرداد ۱۷, یکشنبه

ایران - پروازی برای صلح وآزادی - عزیمت مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران از فرانسه به ایران

عریمت مسعود رجوی به عراق 
روز هفدهم خرداد یادآور شکست توطئه‌یی است که در دهه۶۰ علیه مقاومت ایران و به‌ویژه علیه رهبر این ‌مقاومت در فرانسه طراحی و به‌مرحله‌ اجرا گذاشته شده بود. رژیم‌خمینی در آن‌زمان با بندوبست با دولت دست‌راستی فرانسه برای خودش کیسه‌ها دوخته بود و چشم‌انتظار این‌بود که با حذف رهبرمقاومت، نفس راحتی بکشد و رؤیاهای توسعه‌طلبانه‌ رژیمش را برای برپایی امپراطوری موردنظر خمینی و بلعیدن عراق‌ ، محقق کند‌. اما مقاومت ایران‌ ، با پروازی برای صلح و آزادی، همه خواب و خیالهای خمینی و رفسنجانی را برای به‌دام‌انداختن و ازبین‌بردن رهبری این‌مقاومت در فرانسه‌ ، باطل کرد‌.
در پی قریب ۱۰روز کشاکش سهمگین سیاسی و امنیتی که ممانعت دولت وقت فرانسه از عزیمت رهبرمقاومت، موجب آن‌ شده بود،

سرانجام مسعودرجوی در بعدازظهر روز ۱۷ خرداد مقارن با عیدفطر‌ ، از فرودگاه اورو (evro) در شمال پاریس‌ ، با یک‌ هواپیمای کوچک ۶ نفره در پروازی که رژیم‌خمینی لحظه‌به‌لحظه آن‌ را ردیابی می‌کرد‌ ، و خبرگزاریها بلادرنگ عبور آن‌ را از آسمان آن‌کشور گزارش می‌کردند‌ ، عازم خاک عراق گردید تا در جوار خاک میهنش مستقر شود‌. فروردگاه اورو (evro)، همان ‌فرودگاهی بود که رهبرمقاومت ۵ سال‌ قبل‌ از آن، ‌در تابستان ۱۳۶۰ در یک ‌پرواز پر مخاطره از تهران تا پاریس، در آن‌فرود آمده بود‌.