۱۳۹۴ خرداد ۲۹, جمعه

ایران - مصاحبه مسعود رجوی در رابطه با ارتش آزادی بخش ملی ا یران

مسعود رجوی فرمانده کل ارتش آزادی بخش ملی ایران 
… تأسیس این ارتش آزادیبخش به‌مثابه بازوی مسلح و استوار و پر اقتدار مردم ایران، از خیلی وقت پیش در صدر آرزوهای مجاهدین و همه آزادیخواهان و نیروهای میهن‌دوست و میهن‌پرست این مرز و بوم و در صدر آرزوهای همه مشتاقان استقلال و آزادی ایران بوده است. و کمبود آن یکی از مهم‌ترین حلقه‌های گمشده تاریخ ما، یعنی تاریخ جنبشهای مستمر مردم ایران در دوران معاصر، محسوب می‌شود. از زمان مجاهدان آزادی‌ستان صدر مشروطه تا همین امروز یعنی تا مجاهدین خلق ایران، از ستارخان گرفته تا مصدق فقید پیشوای نهضت ضداستعماری مردم ایران، همه این جنبشهای میهنی و مردمی، تنها با در اختیار داشتن یک‌چنین ارتشی می‌توانستند در برابر یورش و ایلغار ارتجاع و استعمار و در برابر سلطه مجدد دشمنان آزادی و استقلال ایران ـ‌چنان‌که باید‌ـ مقاومت بکنند و از بروز فجایع بزرگی مثل کودتای ننگین 28مرداد و یا سایر شکستها ممانعت کنند. تنها با پشتگرمی به یک ارتش آزادیبخش ملی و مردمی، می‌شد پیروزی پایدار را برای مردم ایران تضمین کرد. تا این‌که بهار آزادی، آن‌ قدرتند و زودگذر نباشد. آخر، می‌گویند که حق گرفتنی است و نه دادنی. امثال شاه و خمینی و سایر مرتجعان و ایادی استعمار، هیچ‌وقت خودشان نمی‌آیند حق مردم را دو دستی به آنها تقدیم بکنند. اینها، یعنی امثال خمینی، خودشان سارق حق و دزد حق بوده‌اند و هستند و خواهند بود.‌پس چنگالهای خونین خمینی و دژخیمانش و مزدورانش را باید با قدرت ـ‌با قدرت مسلحانه‌ـ از میان گوشت و پوست مردم درآورد، والا، دیگر چه راهی باقی می‌ماند؟ مگر اینها زبان خوش حالیشان می‌شود؟ مگر بویی از انسانیت و خلق و خویی از بشریت برده‌اند؟ 
ادامه .....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر