۱۳۹۴ آبان ۷, پنجشنبه

ایران - پیام مریم رجوی در باره حمله موشکی به کمپ لیبرتی


مریم رجوی 
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران طی پیامی حمله موشکی به لیبرتی را محکوم کردند.
در این پیام مسولیت این حمله را برعهده سازمان ملل و آمریکا دانستند.
خانم رجوی افزودند : ما از قبل بارها در این باره هشدار داده بودیم و اخیرا هم نمایندگان کنگره آمریکا و 32شخصیت برجسته سیاسی و نظامی آمریکایی و همچنین 70نماینده پارلمان فرانسه در این زمینه به دولت آمریکا ملل متحد و اتحادیه اروپا نسبت به مسولیتشان در این زمینه هشدار داده بودند.ایران - حمله موشکی مزدوران خامنه ای در عراق به کمپ لیبرتی


آتش سوزی در لیبرتی در اثر حمله موشکی 

در ساعت 1940دقیقه بوقت عراق حمله موشکی بسیار سنگین با موشکهای کاتیوشا توسط مزدوران خامنه ای در عراق انجام شد .
در این حمله موشکی بیش از 20تن از مجاهدین خلق ایران شهید شده و تعداد مجروحین بسیار زیاد است .
تعدادی از شهدای حمله موشکی عبارتند از:
مجاهدان خلق ابوطالب هاشمی، حمید دهقان، کیومرث یوسفی، حسین گندمی ، بهزاد میرشاهی، حسن اداوی، رجب قربانی، رضا وادیان، شریف ویسی، حسین سروآزاد، احمد مسچیان، جاسم قصیر و نیره ربیعی و حسین ابریشمچی