۱۳۹۴ خرداد ۳۱, یکشنبه

ایران - سی خرداد سرآغاز انقلاب نوین مردم ایران و روز اتمام حچت با رژیم خمینی


روز سی خرداد روز تظاهرات مسالمت آمیز500 هزار نفری مجاهدین که بدستور خمینی جلاد به رگبار بسته شد و خیابانهای تهران در آن روز به خاک و خون کشیده شد و مجاهدانی که بدون اینکه اسم خود را هم بدهند به جوخه های تیر باران سپرده شدند مجاهدین شهید ‌مجاهدین شهید: علی‌اصغر زهتابچی، سید‌رضا جمشیدی، عباس اجاقی، زهرا نژادایمانی، زینب محمودی، رامین دشتی، عارف اقبال، محمد‌اسماعیل حسین‌زاده، عبدالکریم روحی‌طیب‌آبادی، فرزاد دشتی، علینقی عباسیان‌حسینی، محمود مکوندی، غلامعلی جعفری، محمد‌رضا رمزی‌سهرابی، کاظم فخرائی، فاطمه فاضل‌زاده، طاهره ده‌حقی، حمید‌رضا کریمی، مقصود آخریان، ابراهیم حسینی، داوود پور‌نصیردهبنه‌ای، سید‌حسین مرتضوی، منوچهر مکلائی، علی‌اکبر صفری، حوریه علائینی، جعفر کلاغی‌گنجینه، کورش سیفی، مجید اسدی، رضا نثاری، داوود فراهانی و علی دهقان‌نژاد. 
ادامه ....

ایران - سردار شهید خلق موسی خیابانی : فلسفه شعائر قسمت سوم نگاهی به روند تکامل

سردار شهید خلق موسی خیابانی 

دوستان قسمت سوم فلسفه شعائررا برایتان میگذارم که حتما بخوانید ‌
قسمت سوم: نگاهی به روند تکامل
حال ببینم این بحث وجود، تکامل یا «تبیین جهان» چیست؟ از اینجا آغاز کنیم که خود جهان چیست؟ به محیط اطراف خودمان نگاه کنیم، جهان یعنی همین پدیده‌های گسترده شده و متنوعی که می‌بینیم. کوه‌، آسمان‌، افلاک، کهکشان، جنگل‌، انسان‌، جامعه و... ؛ جهان مجموعه همین پدیده‌هاست. البته این‌ها پدیده‌های دیده شدنی هستند. وقتی ما محیط پیرامون خودمان را نگاه می‌کنیم، در آن چه چیز می‌بینیم؟ امسال ماه رمضان ما اینجا دور هم نشسته‌ایم. پارسال در این موقع در کجا بودیم؟ آیا امکان داشت ما چنین جلسه‌ای در دانشگاه داشته باشیم؟ نه من زندان بودم، شما هم شاید بعضی‌ها در زندان بودید. چه مسائلی در جامعه ما بود؟ یادتان هست؟ تظاهرات، اعتصابات، مبارزات؛ حتماً تظاهرات عید فطر پارسال را به یاد دارید. از پارسال تا امسال اوضاع چقدر فرق کرده است؟ شاید هر کدام از شما کسانی را می‌شناختید که الآن در بین ما نیستند. در این مبارزه آنها شهید شدند. در این مدت در جامعه ما، یک رژیم، یک نظام اجتماعی منحط (رژیم شاهنشاهی) مدفون شده و رژیم دیگری جای آن نشسته است. 
ادامه .....