۱۳۹۴ شهریور ۱, یکشنبه

ایران - اول شهریور سالگرد ضربه ساواک به سازمان مجاهدین خلق ایران در سال1350


اول شهریورسال 1350 سالگرد ضربه ساواک به سازمان مجاهدین خلق ایران است.
ساواک با یک تعقیب و مراقبت چند ماهه که بوسیله یک توده ای که با ناصر صادق در تماس بود به اطلاعات مجاهدین دست یافت و دریورش گسترده به پایگاههای مجاهدین در تهران دهها تن از کادرمرکزی سازمان و مسئولین واعضای آنرا دستگیر کرد.
سازمان مجاهدین خلق ایران که درسال 1344 تاسیس شد توانست درعرض 6 سال عضوگیری کرده و بمدت 6سال تشکیلات خود رااز چشم ساواک پنهان نگه دارد.ایران - اول شهریور مجازات لاجوردی قصاب اوین بدست قهرمان ملی علی اکبر اکبری

علی اکبر اکبری
اول شهریور سال1377لاجوردی دژخیم که به قصاب اوین معروف بود بدست علی اکبر اکبری با شلیک یک گلوله به مغزش از پای درآمد و به زباله دان تاریخ پیوست.
لاجوردی هیولای آدمخواری که هیچ زندانی سیاسی دهه 60 ازشقاوت خمینی گونه او جان سالم در نمیبرد دشمن مجاهدین و مبارزین راه آزادی این میهن بود و تا فراسوی طاقت انسان زندانیان سیاسی را زیر شکنجه های ضد بشری میبرد و سمبل شقاوت و جنایت به تمام معنی بود.
مجاهد قهرمان علی اکبر اکبری متولد ایلام بود که بیشتر از 19سال نداشت و با شلیک به لاجوردی خونخوار حین درگیری با مزدوران رژیم آخوندی مجروح شد و پیکر نیمه جانش را زیر شدیدترین شکنجه ها برده و وی را بشهادت رساندند.
یاد و نامش به عنوان قهرمان ملی ایران در تارک تاریخ ایران تا ابد خواهد درخشید.