۱۳۹۴ شهریور ۱, یکشنبه

ایران - اول شهریور سالگرد ضربه ساواک به سازمان مجاهدین خلق ایران در سال1350


اول شهریورسال 1350 سالگرد ضربه ساواک به سازمان مجاهدین خلق ایران است.
ساواک با یک تعقیب و مراقبت چند ماهه که بوسیله یک توده ای که با ناصر صادق در تماس بود به اطلاعات مجاهدین دست یافت و دریورش گسترده به پایگاههای مجاهدین در تهران دهها تن از کادرمرکزی سازمان و مسئولین واعضای آنرا دستگیر کرد.
سازمان مجاهدین خلق ایران که درسال 1344 تاسیس شد توانست درعرض 6 سال عضوگیری کرده و بمدت 6سال تشکیلات خود رااز چشم ساواک پنهان نگه دارد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر