۱۳۹۴ مهر ۲, پنجشنبه

ایران - مشخصات کعبه خانه خداکعبه خانه خدا بنایی که در مسجد الحرام در شهر مکه قرار دارد مقدسترین مکان در دین اسلام است :
«کعبه» بنایی در میان مسجد الحرام در شهر مکه در کشور عربستان سعودی است. کعبه مقدس‌ترین مکان در دین اسلام است. نام کعبه اشاره‌ به چهارگوش‌ بودن این سازه دارد. . بنا بر روایت مسلمانان هنگامی که چشمه زمزم زیر پای اسماعیل از دل زمین جوشید مردم در این منطقه و به سبب آب این چشمه جمع شدند و شهر مکه را تشکیل دادند و ابراهیم به فرمان خدا ساختمان کعبه را با کمک اسماعیل در این محل در 1892سال قبل از میلاد آغاز نمود.

ساختمان کنونی کعبه از زمان حجاج بن یوسف ثقفی و بازسازی همان ساختمان در دوران خلافت سلطان مراد چهارم از پادشاهان عثمانی است که در سال ۱۰۴۰ (قمری) در اثر سیل در مسجد الحرام و تخریب آن، از نو بازسازی گردید.
ادامه ......

ایران - عید قربان بین الملل فدا و قربانیعید قربان از بزرگترین اعیاد مسلمانان است که در این روز حچاج مکه حاجی میشوند . و مناسک خاصی را اجرا میکنند که هر کدام فلسفه خاص خود را دارد که معانی و فلسفه هرکدام از این مناسک توجه کنید:
عید قربان، در دهم ماه ذیحجه هر سال، یکی از بزرگترین عیدهای اسلامی است با مراسم ویژه‌یی که از زمان پیامبر «ص» برگزار می‌شود. این مراسم برای نخستین بار در سال دوم هجری توسط پیامبر «ص» با نماز ویژه عید در مدینه برگزار شد. در آن سال، مسلمین توانسته بودند پیروزیهای متعدد از جمله دو ‌رشته ‌پیروزی بس مهم را محقق کنند که هرکدام آنها پیام ویژه‌‌یی برای خودی و دشمن داشت: 
نخستین پیروزی بزرگ، غلبه بر‌ مشرکین قریش در جنگ بزرگ بدر کبری بود که در ماه رمضان سال دوم محقق شد. در این پیکار بزرگ، ساز ‌و‌ برگ مسلمانان بسیار اندک و شمارشان یک‌سوم مهاجمان مکه بود اما توانستند با‌ کشتن 70 جنگ‌آور از چهره‌های مکه و اسیر‌ گرفتن 70 ‌نفر دیگر، پیروزی خیره‌کننده‌یی به‌دست آورند. 
دومین پیروزی بزرگ نیز که با اندکی فاصله، در نیمه ماه شوال همان سال تحقق یافت، غلبه مسلمین بر هم‌پیمانان خائن در شهر مدینه یعنی یهودیان بنی‌قینقاع بود . این قبیله که در خود شهر مدینه استقرار داشتند، با مشرکین مکه رابطه برقرارکرده و با ‌نوید همکاری خود، آنان را به‌نبرد مجدد تشویق می‌کردند. مسلمانان با 15 روز محاصره دژهای خائنان، نهایتاً آنان را به‌زانو در‌آورده و وادارشان کردند که مدینه را ترک کنند.
در جریان هرکدام از این دو‌ رشته پیروزی، ارزش ها و سنن مهمی از جنبش توحیدی اسلام، آشکار گردید و به‌اجرا گذاشته شد. پیروزی بدر آشکارا این پیام را می‌رساند که مسلمین هر چند هنوز فقیرند و نفرات و تجهیزات چندان زیادی در‌اختیار ندارند اما نیرویی هستند که چندین‌بار بیش از ظرفیت معمولی قدرت‌نمایی می‌کنند. و پیروزی بر ‌بنی‌قینقاع به‌صراحت پیام می‌داد که پاسخ خائنان را چگونه قاطع و بی‌تردید کف‌دستشان می‌گذارند. 

ادامه ...