۱۳۹۵ فروردین ۴, چهارشنبه

ایران - مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران حملات تروریستی در بروکسل را جنایت علیه بشریت توصیف کرد و آنها را قویاً محکوم نمود

پیام نوروزی مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران : عید نوروز، جشن فرارسیدن حتمی بهار و آزادی و شادک...