۱۳۹۴ خرداد ۲۴, یکشنبه

ایران - پاریس - منتخبی از سخنان مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران 
منتختبی از سخنان مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران که در گردهمایی پاریس در23 خرداد  پخش شد:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر