۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۸, دوشنبه

ایران - مسعود رجوی -استراتژی قیام و سرنگونی ,سلسله آموزش برای نسل جوان در داخل کشور - 30 دی 1388

مسعود رجوی
مبارزه چیست ؟
مجاهدین در ایران , نخستین گروه سیاسی مسلمانی بودند که 60 سال پس از انقلاب مشروطه ‌,در پی سلسه شکستهای این انقلاب که پیاپی مقهور ارتجاع و دیکتاتوری میشد,به مبارزه انقلابی و علمی و مکتبی روی آوردند. محمد حنیف بنیانگذار مجاهدین از این جا آغاز کرد. در سال 1344 ,مبارزه مکتبی مترادف همان مبارزه تئوریک و ایدئولوژیک بود .بگذریم که کلمه مکتب را هم بعدا خمینی مانند بسیاری کلمات دیگر از مجاهدین دزدید و لوث و ذبح کرد.
استراتژی قیام و سرنگونی، سلسله آموزش برای نسل جوان در داخل کشور - مسعود رجوی -۳۰ دی ۱۳۸۸

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر