۱۳۹۴ خرداد ۱۰, یکشنبه

ایران - فرازی از سلسله آموزش برای نسل جوان در داخل کشور مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران -اسفند ۱۳۸۸

رهبر مقاومت ایران مسعود رجوی 
خمینی 4 روز بعد از ورود به تهران بازرگان را در 16بهمن 57 به عنوان نخست وزیر دولت موقت معرفی کردو مهمترین کار این دولت را انتخابات مجلس موسسان شمرد‌:
«ما به‌واسطه اتکاء به این آرای عمومی که شما آلان می‌بیند و دیدید تا کنون که آراء عمومی با ماست و ما را به‌عنوان رسالت فرمایید یا به رهبری همه قبول دارند از این جهت ما یک دولتی را معرفی می‌کنیم رئیس دولتی را معرفی می‌کنیم موقتاً دولتی تشکیل بدد که هم به این آشفتگیها خاتمه بدد و هم یک مسأله مهمی که مجلس مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را درست کند و مقدمات او را درست کند و مجلس مؤسسان تأسیس بشد و همین‌طور مجلس انتخابات هم درست بشد لهذا ما دولت موقت را تعیین کردیم و از خدای تبارک و تعالی می‌خوام که توفیق بدد به آقای مهندس بازرگان که این مأموریت را به وجه احسن انجام بدهد» 
ادامه ....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر