۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۲, شنبه

Iran - Massoud Rajavi's Biography

Massoud Rajavi
Please  Read Massoud Rajavi's  Biography  in this link:

۱ نظر:

  1. من فکر میکنم که دستيابي به بمب اتمي، نقض حقوق بشر و صدور بنيادگرايي و تروريسم چهار ستون تئوكراسي حاكم است. حقوق بشر در داخل ايران و خلع يد از آخوندها در خارج از ايران و مشخصاً در عراق و سوريه و لبنان و يمن و افغانستان، شاخصهاي واقعي هستند كه نشان مي دهند اين رژيم از بمب اتمي دست كشيده است. هر چيزي كمتر از اين در هر لفافه‌يي هم كه پيچيده و عرضه شود خودفريبي و قبول كردن فاجعة ملايان مجهز به بمب است.

    پاسخحذف