۱۳۹۴ مرداد ۵, دوشنبه

ایران - حق مشروع و قانونی دفاع از خود بی‌محابا، هر زمان، هر مکان - اسطورهٴ اشرف - مسعود رجوی ـ 27شهریور 92

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران در سخنرانی برای مجاهدین خلق ایران دراشرف
 
در باره حق دفاع مشروع در مقابل حملات مزدوران رژیم آخوندی تاکید کرد که 

توجه شما را به این سخنرانی جلب میکنم :
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر