۱۳۹۴ مرداد ۱۱, یکشنبه

ایران -مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران :تا این رژیم بر سرکار است اعدام و شکنجه و سرکوب عمومی و ستم و تبعیض مضاعف علیه اقوام مختلف و پیروان ادیان و مذاهب دیگر ادامه دارد

مریم رجوی 
خبری در پایگاه خبری ایلاف عربستان درج شده که درآن نقطه نظر خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران درمورد دین و مذهب منتشر شده است :
پایگاه خبری ایلاف عربستان نوشت: خانم رجوی تأکید کرد: تا این رژیم بر سرکار است اعدام و شکنجه و سرکوب عمومی و ستم و تبعیض مضاعف علیه اقوام مختلف و پیروان ادیان و مذاهب دیگر ادامه دارد و این فجایع تنها با تغییر این رژیم و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم به جای حاکمیت آخوند پایان می‌یابد.
پایگاه خبری ایلاف سپس طرح شورای ملی مقاومت ایران درباره رابطه دین و دولت مصوب 21آبان 1364 درج کرد و نوشت: «هر گونه آموزش اجباری مذهبی و عقیدتی و اجبار به انجام یا ترک آداب و سنتهای مذهبی ممنوع است. حق آموزش، تبلیغ و برگزاری آزادانه آداب و سنتهای تمامی ادیان و مذاهب و احترام و امنیت همه اماکن متعلق به آنها تضمین می‌شود» و «اعمال هر گونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچ‌یک از شهروندان به‌دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب‌شدن، انتخاب‌کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت». «صلاحیت مقامهای قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمّیت و اعتبار نخواهد داشت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر