۱۳۹۴ مرداد ۱۷, شنبه

ایران - مجاهد خلق اشرفی در اثر بیماری سرطان در آلبانی درگذشت


مجاهد شهید هادی تعالی 
او که با سابقه مبارزاتی اش به بیش از 40سال میرسید در برابر دو دیکتاتوری شاه و شیخ ایستاد و باپایداری پرشکوه برای آزادی مردمش جان خود را فدای این راه کرد.
او متولد سال1333 در کازرون بود.او در حملات 6 و7 مرداد مجروح شد و برای معالجه به آلبانی منتقل شد.
او یکبار درسال 1350 توسط ساواک دستگیر شد و از کارخانه ای که در آن کار میکرد اخراج شد و بعداز قیام با اعتصاب کارگران علیه رژیم شاه به اعتصابیون علیه رژیم شاه پیوست .
بعداز انقلاب نیز همواره درصفوف مجاهدین در اشرف و لیبرتی پایدار و استوارعلیه آخوندهای جنایتکار در همه صحنه های کارزار همراه با دیگر یارانش ایستاد و جنگید و در محاصره ضد انسانی رژیم که توسط مزدورانش در عراق اعمال میشد نیز بدلیل بیماریش امکان مراجعه بموقع را نداشت و در نتیجه بیمارش گسترش پیدا کرد .
و سرانجام در آلبانی معالجات موثر واقع نشد و او به عهدش با خدا و خلق وفا کرد.خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران  درگذشت این مجاهد اشرف را تسلیت گفتند و به عنوان شهید محاصره ضد انسانی دولت آمریکا، یونامی، کمیساریای عالی پناهندگان و دولت عراق را به اقدام فوری برای پایان دادن به زندان‌سازی و محاصره ضدانسانی لیبرتی که از مصادیق جنایت علیه بشریت است فراخواند.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر