۱۳۹۴ آذر ۲۵, چهارشنبه

ایران - ایران رکود بزرگترین زندان برای خبرنگاران را گرفت


دراین گزارش همچنین آمده است که در ایران در ماه نوامبر برای چندمین بار موج بازداشت روزنامه نگاران به اتهام شبکه جاسوسی به راه افتاد.
در این گزارش به بازداشت نرگس محمدی به عنوان یکی از 5روزنامه نگار زندانی در جهان نام برده شده است .
از برکت وجود شوم این آخوندهای غارتگرکشورما هرسال رکود بدترین وآخرین نمرات را دریافت میکند.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر