۱۳۹۴ دی ۸, سه‌شنبه

ایران - میلاد پیامبر اسلام محمد ص مبارک باد!

افزودن عنوان

هفدهم ربیع الاول میلاد رسول خدا محمد ص است همو که پیامبرعشق و رحمت است و خدا اورا حبیب لقب داد.
محمد پیغمبری بود که از کودکی به امین معروف بود وبدلیل امانت داریش خدیجه که از زنان ثروتمند آن روزگاربود سرمایه اش را بوی سپرد وخدیجه  بعداز اسلام آوردن نیز همه داراییش را دراختیار محمد ص گذاشت .
محمد سواد نداشت ووقتی در غار حرا بوی نبوت ابلاغ شد میگفت که من سواد ندارم ولی خدا ازطریق جبرییل پیام میداد که بخوان و او خواند و شایددلیل آن این باشد که خدا میخواست توسط او قرانش را بفرستد تا از تحریفات بعدی جلوگیری شود.
رهبر مقاومت مسعود رجوی در باره پیامبر میگوید:
محمد حبیب، کلمه و پیام مجسم عشق بود. حبیب خدا در ساده‌ترین و روشن‌ترین ترجمه، یعنی:‌عشق خدا!.
زیر بال و پراوبود که علی و فاطمه تربیت شدند. امام‌حسین به‌وجود آمد. کسی بود که خدا هم هر پرده و حجابی را دررابطه با خودش برای او به‌کنار زد. برای همین است که می‌گوییم سرچشمه خروشان عشق و معرفت؛ یعنی که دارای یگانگی، وحدت و محرمیت مطلق است با بنی‌بشر.
اما چهره‌یی که آخوندهایخمینی‌صفت ازاوتصویرمی‌کنند،نعوذبالله یک آخوند بزرگتری است مثل خودشان. اما او چه انقلابی بزرگی باید باشد که دنیای کهن را درهم بریزد؟ حتماًکه جای درستی انگشت گذاشته و انرژی هنگفتی از بشریت آزاد کرده است. بزرگترین فریب ودجالیت و خیانت ایدئولوژیکی خمینی و دودمان فکری او دراین است که چهره حبیب خدا راهم مسخ می‌کنند و نمی‌گذارند که پیروانش به‌او وصل شوند. او هرچه بود یکرنگی وصمیمیت وصفا و پاکیزگی بود والا که یک‌چنین جاذبه‌یی نداشت. این «امی» و درس‌نخوانده، جهان را مبهوت و پیامش را پایدار کرد و«ترکنا علیه فی‌الاخرین» راهش راآینده‌دار نمود، و چون کلمه ختم‌کننده بود. سرآمد عشق در متعالی‌ترین مفهومش بود.با چنان عشقی است که می‌توان امروز هم بنیاد ارتجاع را زد، بت‌شکنی کرد و ریشه‌اش را زد. هر کس که او را شناخت، یا پرتوی ازاو را دریافت و یا ذره‌یی از پیام او راگرفت، طبعاً که مدهوش شد. و چرا‌که نشود؟ و وای برسنگین‌دلان یعنی خمینی‌گرایان که نام اورا می‌آورند اما کام خود را می‌جویند. کلمه خاتم، کلمه عشق و رحمت است. این،آن چیزی است که ارتجاع، بویی از آن نبرده. در ارتجاع هر چه هست، قساوت است وسنگدلی».
 [ از سخنان مسعود رجوی درگردهمایی بزرگ رزمندگان ارتش آزادیبخش ملی]


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر