۱۳۹۴ تیر ۱۴, یکشنبه

ایران - عبرت جالوت پیروزی یک گروه اندک بر لشگری بزرگ

مرگ جالوت 
قران همیشه بر پیروزی گروه اندک ولی با ایمان برلشگری بزرگ تاکید دارد و همیشه ایمان سوار بر سلاح رزمنده را برتر از سلاح طرف مقابل میداند.داستان جنگ طالوت یک جوان بی سلاح در برابر جالوت تا دندان مسلح نمونه بارز این قانون تکاملی است که در آیه 
«کم من فئةٍ قلیلةٍ غلبت فئةً کثیرةً بإذن اللّه واللّه مع الصّابرین»هم به آن اشاره شده است .
و در کتابهای مختلف آسمانی نیز آمده است .
به این تجربه تاریخی در این لینک توجه کنید‌:  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر