۱۳۹۴ مرداد ۳۰, جمعه

ایران - جوانان شهر ری به محل بسیج حمله میکنندپایگاه موسوم انصار حزب الله مربوط به بسیج در شهر ری
پنجشنبه 29مرداد 1394  ساعت 11 صبح جوانان شورشی شهر ری به پایگاه چماقداران بسیجی موسوم به انصار الله حمله کردند آنها که میدانستند در این ساعت کسی در پایگاه نیست در آن را شکستند و پس از ورود به ساختما به تخریب وسایل آن پرداختند این جوانان در محل وسایل شکنجه و سرکوب پیدا کردند که شامل شلاق شوکر و گاز اشک آور بود.
درود بر جوانان ایرانی که از هر فرصتی برای ضربه زدن به مزدوران جنایتکار استفاده میکنند تا نفرت خود را نسبت به این جانیان مردم فروش ابراز کنند 
ادامه .....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر